[Debata do 18.07] IV/2018 - UK o Królu Elderlandu

Pałac Srebrzysty w Hanssii - siedziba elderlandzkiego ciała ustawodawczego.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

[Debata do 18.07] IV/2018 - UK o Królu Elderlandu

Post autor: Daniel von Witt » 11 lip 2018, 10:54

Otwieram debatę nad finalnym projektem ustawy konstytucyjnej o Królu Elderlandu. Debata ta jest kontynuacją tej debaty. Czas na debatę nad tym projektem jest do 18 lipca.
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia ... 2018 roku

o Królu Elderlandu
Art. 1.
1. Król jest głową państwa.
2. Król jest najwyższym przedstawicielem Królestwa Elderlandu oraz gwarantem ciągłości władzy i niepodległości.
3. Król stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Królestwa Elderlandu oraz nienaruszalności jego granic i niepodzielności jego terytorium.

Art. 2.
1. Następcą tronu może być obywatel państwa członkowskiego Wspólnoty Korony Ebruzów.
2. Król ma prawo wyznaczyć następcę tronu, najpóźniej wraz z aktem abdykacji.
3. Wyznaczenie następcy tronu przez Króla może zostać dokonane wyłącznie na terytorium Królestwa Elderlandu i tylko wtedy, gdy Witan nie rozpoczął procedury detronizacji.
4. Wyznaczenie następcy tronu przez Króla może być cofnięte.
5. Wyznaczenie następcy tronu i cofnięcie tej decyzji ma formę proklamacji królewskiej.

Art. 3.
1. Król może abdykować w każdym czasie, nawet wówczas, gdy nie wyznaczył następcy tronu.
2. Król może abdykować poza granicami Królestwa Elderlandu tylko wtedy, gdy będąc monarchą innego państwa ustępuje z tronu również w tym państwie. Abdykacja w ten sposób dokonana jest ważna, gdy Król wyraźnie stwierdza, że ustępuje także z tronu Królestwa Elderlandu. O opróżnieniu tronu ogłasza najstarszy stażem w Witanie Lord Strażnik, załączając do obwieszczenia akt abdykacji Króla wydany za granicą.
3. Po abdykacji z tronu Król nabywa tytuł króla seniora.
4. Akt abdykacji dokonany w Królestwie ma formę proklamacji królewskiej. Akt abdykacji dokonany za granicą ma formę jednoznacznego oświadczenia woli Króla.

Art. 4.
1. Stany Generalne wszczynają procedurę detronizacji z wniosku wniesionego przez Witan, jeżeli Król:
(1) opuścił Królestwo, przez co rozumie się co najmniej 30-dniową nieobecność Króla w życiu publicznym Królestwa; do tego ciągłego okresu nie wlicza się okresu zapowiedzianej przez Króla nieobecności, który nie może być dłuższy niż 30 dni raz na kwartał; albo
(2) dopuścił się pogwałcenia ustaw konstytucyjnych; albo
(3) dopuścił się przestępstwa umyślnego; albo
(4) w przypadku określonym art. 7 ust. 3.
2. W przypadku określonym w pkt. 1 ust. poprzedzającego Król może zostać zdetronizowany przez Stany Generalne uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy kworum wynoszącym połowę składu Stanów Generalnych.
3. W przypadkach określonych w pkt. 2-3 ust. 1 Król może zostać zdetronizowany wyrokiem przez Stany Generalne działające jako Trybunał Stanu, po przeprowadzeniu procesu. Oskarżycielami są ci Lordowie Strażnicy, którzy poparli wniosek o postawienie Króla w stan oskarżenia, a obrońcami ci Lordowie Strażnicy, którzy takiemu wnioskowi byli przeciwni, a gdy brak tych drugich - wówczas obrońcą jest Majordom Koronny. W skład Trybunału Stanu wchodzą wszyscy członkowie Stanów Generalnych po wyłączeniu oskarżycieli i obrońców.

Art. 5.
1. Jeżeli Król abdykował lub został zdetronizowany mimo braku wyznaczonego następcy tronu lub abdykował poza granicami Królestwa, następcę tronu wyznaczają Stany Generalne.
2. Od opróżnienia tronu do wyznaczenia następcy tronu przez Stany Generalne trwa okres bezkrólewia.

Art. 6.
1. Jeżeli Król jest równocześnie monarchą w innym państwie i na stałe tam rezyduje, w Królestwie Elderlandu reprezentuje go i zastępuje Wicekról, wykonując wszystkie królewskie prerogatywy, o ile ustawy nie mówią inaczej.
2. Wicekról pełni obowiązki Króla również w okresie bezkrólewia.
3. Wicekrólem jest Wielki Lord Strażnik.

Art. 7.
1. Następca tronu wstępuje na tron z chwilą abdykacji Króla lub ogłoszenia uchwały Stanów Generalnych o jego wyborze.
2. Wstąpiwszy na tron, Król przybiera imię albo imiona monarsze.
3. Koronacja nowego Króla powinna się odbyć w ciągu 45 dni od wstąpienia na tron. Gdy tak się nie stanie, Stany Generalne mają prawo zdetronizować Króla.

Art. 8.
1. Król reprezentując Królestwo w stosunkach zewnętrznych:
(1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
(2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Królestwa Elderlandu w innych państwach wirtualnych i wirtualnych organizacjach międzynarodowych;
(3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli innych państw wirtualnych i wirtualnych organizacji międzynarodowych.
2. Król prowadzi politykę zagraniczną razem z Majordomem Koronnym.

Art. 9.
1. Król w stosunkach wewnętrznych:
(1) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych;
(2) nadaje i pozbawia obywatelstwa Królestwa Elderlandu;
(3) nadaje tytuły honorowe, ordery i odznaczenia;
(4) nadaje stopnie mistrzowskie w korporacjach;
(5) stosuje prawo łaski wobec skazanego prawomocnym wyrokiem;
(6) zwraca się z orędziem do Stanów Generalnych lub do Senatu Koronnego; orędzia nie czyni się przedmiotem debaty;
(7) sprawuje wymiar sprawiedliwości w drugiej instancji;
(8) wykonuje inne kompetencje określone ustawami konstytucyjnymi i innymi przepisami.
2. Szczegółowy zakres kompetencji Króla, o których mowa w ust. poprzedzającym, określają przepisy odrębne.
3. Król ma prawo uczestniczyć w obradach Stanów Generalnych, Senatu Koronnego i Rady Koronnej.
4. Król stanowi prawo w formie edyktów królewskich. Król wydaje dekrety królewskie i ordonansy królewskie na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie albo edykcie. W sprawach indywidualnych Król wydaje postanowienia.
(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Hewret Monderski
Posty: 52
Rejestracja: 8 lut 2013, 20:50
Lokalizacja: Hanssia (Monderia)
Kontakt:

Re: [Debata do 18.07] IV/2018 - UK o Królu Elderlandu

Post autor: Hewret Monderski » 16 lip 2018, 12:24

Poza potocznym określeniem "pogwałcenia... " ustaw konstytucyjnych, to nie mam żadnych zastrzeżeń.
Obrazek
Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

ODPOWIEDZ

Wróć do „Rada Koronna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość