DK - Zasady nadawania ziemi

Zbiór aktów prawa lokalnego Dependencji.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

DK - Zasady nadawania ziemi

Post autor: Daniel von Witt » 19 cze 2018, 18:49

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 19 czerwca 2018 roku

o zasadach nadawania ziemi

Ja, Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny pełniący swój urząd z woli i w imieniu Jego Królewskiej Mości Alfreda, Króla Elderlandu,

działając na podstawie Statutu Galii Faradońskiej,

stanowi się, co następuje:

Art. 1.
1. Dekret reguluje sprawy związane z nadawaniem ziemi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 EK 5/2018.
2. Ilekroć w dekrecie mowa jest o:
(1) "Koronie", rozumie się przez to organ uprawniony do wykonywania niniejszego dekretu - Króla lub Lorda Strażnika Koronnego;
(2) "Galii", rozumie się przez to Dependencję Galii Faradońskiej.

Art. 2.
1. Lenno może być nadane szlachcicowi Królestwa Elderlandu.
2. Korona nadaje lenno, ustalając jego nazwę, zasięg terytorialny, siedzibę lennika oraz wskazując obdarowanego lennem wraz z jego tytułem lennym.
3. Po nadaniu lenna, lennik składa hołd lenny według następującej roty: "Przyrzekam uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i Królestwu, szerząc Ich wielkość, chwałę oraz podnosząc dobrobyt [określenie nazwy lenna].".
4. Nadane lenno może zostać połączone z innym lennem tego samego lennika, położonym na terytorium Królestwa Elderlandu, jeżeli Korona wyrazi na to zgodę.
5. Lennikowi przysługuje prawo swobodnego zarządu nad lennem, o ile zarząd ten nie zagraża interesowi Galii i Królestwa Elderlandu; prawo do pobierania pożytków z lenna; przekazania lenna dziedzicowi.
6. Lennik ma obowiązek stawiać się na każde żądanie Korony; dzielić się dziesiątą częścią uzyskiwanych pożytków z lenna z Koroną; świadczyć usługi na rzecz obronności Królestwa Elderlandu i Galii zgodnie z rozporządzeniami wojskowymi i rozkazami Korony i Elderlandzkiej Armii Królewskiej, w tym umożliwiać Elderlandzkiej Armii Królewskiej prowadzenie działań na terenie lenna - za wynagrodzeniem.

Art. 3.
1. Dobro prywatne może być nadane zasłużonemu obywatelowi Królestwa Elderlandu albo mieszkańcowi państwa trzeciego lub instytucji mającej siedzibę w państwie trzecim.
2. Aby nadać dobro prywatne mieszkańcowi państwa trzeciego lub instytucji mającej siedzibę w państwie trzecim podmiot taki musiał prowadzić w przeszłości działalność na rzecz Galii i (lub) Królestwa Elderlandu, wyświadczając mu rozliczne przysługi.
3. Korona nadaje dobro prywatne, ustalając jego nazwę, zasięg terytorialny i siedzibę gospodarza dobra.
4. Gospodarzowi dobra przysługuje prawo swobodnego zarządu nad dobrem, o ile zarząd ten nie zagraża interesowi Galii i Królestwa Elderlandu; prawo do pobierania pożytków z dobra oraz prawo do swobodnego przekazywania dobra innym podmiotom.
5. Gospodarz dobra ma obowiązek umożliwiać Elderlandzkiej Armii Królewskiej wykonywanie jej zadań na terenie dobra.

Art. 4.
1. Dobro stołowe Króla może być utworzone w każdym czasie na dowolnym terenie Galii.
2. Korona, tworząc dobro stołowe, ustala jego nazwę, zasięg terytorialny, siedzibę lub siedziby swoje na jego terenie oraz przeznaczenie dobra stołowego.

Art. 5.
1. Teren wojskowy może być utworzony przez Koronę w miejscu, gdzie Elderlandzka Armia Królewska dyslokuje swoje jednostki wojskowe na podstawie stosownego prawa wojskowego.
2. Korona, tworząc teren wojskowy, ustala jego nazwę, zasięg terytorialny i wskazuje organ wojskowy, pod zarząd którego teren wojskowy podlegać będzie.

Art. 6.
1. Wszystkie utworzone lenna i dobra prywatne ulegają likwidacji z mocy prawa, gdy ich posiadacz zaprzestaje aktywności na terenie Galii, traci swój tytuł do lenna lub obywatelstwo Królestwa Elderlandu i jednocześnie nie dokonał przekazania lenna lub dobra innemu posiadaczowi, który w tym lennie lub dobrze zgłosić się musi z poświadczonym przez poprzedniego posiadacza aktem przekazania lenna lub dobra.
2. Korona odbiera lenna i dobra, gdy ich posiadacze nie wywiązują się z obowiązków nałożonych na nich niniejszym dekretem.
3. Korona likwiduje tereny wojskowe na wniosek organu wojskowego, pod zarządem którego teren wojskowy się znajduje.
4. Korona likwiduje dobra stołowe wedle uznania.

Art. 7.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny

ODPOWIEDZ

Wróć do „Akty prawa lokalnego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość