Strona 1 z 1

DLSK - Dopuszczalne strefy dyslokacji wojsk

: 9 lut 2018, 14:32
autor: Daniel von Witt
DEKRET LORDA STRAŻNIKA KORONNEGO
z dnia 9 lutego 2018 roku

o dopuszczalnych strefach dyslokacji wojsk

Ja, Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny sprawujący swój urząd z Woli i w Imieniu Jej Królewskiej Mości Karoliny Aleksandry, Króla Dreamlandu i Elderlandu, Króla Scholandii, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzerena Monderii, Luskanii, Tanequetilu i Gorandii, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Królestwa, etc.

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Na podstawie art. 3 ust. 3 Statutu Świętej Ziemi wytycza się dopuszczalne strefy dyslokacji sił Elderlandzkiej Armii Królewskiej.
2. Strefy są wyznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego dekretu.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny


Załącznik do Dekretu

Obrazek