Strona 1 z 1

(Bezprawny) PK — Odwołanie Lorda Strażnika [von Witt]

: 7 sie 2017, 23:53
autor: Konrad Samanti
PROKLAMACJA KRÓLEWSKA
z dnia 8 sierpnia 2017 roku

My, Conrad Darosareier-Stattoerr, Regent Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzą scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

oznajmiamy, co następuje:


I. Odwołujemy Daniela von Witta z urzędu Lorda Strażnika Koronnego.

II. Proklamacja niniejsza jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(-) C. Darosareier-St., regent

(Bezprawny) PK - odwołanie Lorda Strażnika Koronnego

: 8 sie 2017, 07:26
autor: Konrad Samanti
PROKLAMACJA KRÓLEWSKA
z dnia 8 sierpnia 2017 roku

My, Conrad Darosareier-St., Regent Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzą scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

oznajmiamy, co następuje:


I. Odwołujemy Daniela von Witta z urzędu Lorda Strażnika Koronnego.

II. Proklamacja niniejsza jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(-) C. Darosareier-St., regent