PK 7/2018 - Ratyfikacja Traktatu o Wzajemnym Uznaniu (Brodria)

Elderlandzki publikator aktów prawnych.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

PK 7/2018 - Ratyfikacja Traktatu o Wzajemnym Uznaniu (Brodria)

Post autor: Daniel von Witt » 11 lip 2018, 12:40

PROKLAMACJA KRÓLEWSKA
z dnia 11 lipca 2018 roku

Ja, Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny, sprawując swój urząd z Woli i w Imieniu Jego Królewskiej Mości Alfreda, Króla Elderlandu i Dreamlandu, Suzerena Monderii, Luskanii, Galii Faradońśkiej i Tanequetilu, Króla Scholandii, Najwyższego Zwierzchnika Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzą scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Wielkiego Mistrza Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiam, co następuje:

I. Uznając poniższy Traktat o Uznaniu i Nawiązaniu Stosunków Dyplomatycznych pomiędzy Królestwem Elderlandu a Carstwem Brodryjskim, podpisany przez Jego Ekscelencję Daniela von Witta, przedstawiciela Królestwa Elderlandu, w imieniu Jego Królewskiej Mości Alfreda i Królestwa Elderlandu, w dniu 3 lipca 2018 roku, za słuszny i celowy, ratyfikuję go i uznaję za wiążący.

II. Proklamacja uzyskuje moc z chwilą ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny
TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH


pomiędzy Carstwem Brodryjskim, a Królestwem Elderlandu
zawarty 3 lipca 2018 roku w Carskim Mieście Iwanogród

Wysokie Układające się Strony:

Jego Królewska Mość
Alfred,
Król Elderlandu
w imieniu własnym oraz Królestwa Elderlandu


reprezentowany przez
Jego Królewską Wysokość
Daniela von Witta
Lorda Strażnika Koronnego Królestwa Elderlandu

oraz

Jego Carska Mość
Iwan Iwanowicz I Pietrow,
w imieniu Carstwa Brodryjskiegozawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Elderlandu w Carstwie Brodryjskim oraz przedstawicielstwa Carstwa Brodryjskiego w Królestwie Elderlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny Elderlandu
(-) Iwan I Pietrow, Car Brodrii

ODPOWIEDZ

Wróć do „Monitor Elderlandzki”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość