Strona 1 z 1

ZLP - Zmiana organizacji Preceptorii

: 19 cze 2018, 20:42
autor: Daniel von Witt
ZARZĄDZENIE LORDA PRECEPTORA
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany organizacji Preceptorii

Art. 1.
Wydział Spraw Obywatelskich, utworzony Zarządzeniem Lorda Preceptora z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie organizacji Preceptorii, zmienia się w Wydział Integracji Społecznej, odpowiedzialny za przygotowywanie i prowadzenie poradników dla nowych mieszkańców, a w szczególności obywateli.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Preceptor