Strona 1 z 1

Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 17 sty 2018, 17:25
autor: Daniel von Witt
Wątek inicjuję kierując się w szczególności do Komturów Luskanii Mniejszej i Croran oraz Margrabiego Marchii Metropolitalnej, z prośbą o przedstawianie Waszych pomysłów na stworzenie kolegialnego rządu (instytucji, rady) lub jednoosobowego organu pomocniczego wobec namiestnika, którego zadaniem byłoby realizowanie bieżącego zarządu nad prowincją oraz koordynowanie prac poszczególnych komturów i margrabiego. Nie występuję tutaj z konkretną propozycją chcąc poznać przede wszystkim Wasze zdanie na ten temat - czy taki organ byłby potrzebny, czym mógłby się zajmować i czy jest sens jego ustanawiania. Proszę o udział w konsultacjach.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Namiestnik Koronny Luskanii

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 21 sty 2018, 17:57
autor: Tomasz von Habsburg
Utworzenie jednoosobowego przy trzyosobowym gronie, któremu miałby pomagać jest chyba bez sensu. Skłaniałbym się ku opcji pierwszej (kolegialnemu organowi), ale trzeba też zadać sobie pytanie: jakie kompetencje mógłby mu przekazać urząd Namiestnika Koronnego Luskanii?

(-) st. szer. sir Tomasz von Habsburg
Margrabia Marchii Metropolitalnej

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 21 sty 2018, 18:21
autor: Daniel von Witt
Mogą to być uprawnienia prawodawcze i sądowe. Te pierwsze polegałyby na tym, że organ kolegialny (np. nazwałbym go Kapitułą albo Radą Pięciu - od 4 komturii i 1 marchii) przyjmowałby ustawy. Kompetencje sądownicze mogłyby zaś polegać na rozstrzyganiu wszystkich spraw cywilnych i administracyjnych w pierwszej instancji.

Wymagałoby to jednak zmiany Statutu, gdyż ten mówi, że prawa lokalne nadaje Namiestnik.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 21 sty 2018, 19:00
autor: Tomasz von Habsburg
Nazwa "Rada Pięciu" byłaby w mojej opinii świetna.

Namiestnik Koronny miałby funkcję wykonawczą, kontrolną (veto, mianowanie członków Rady) i sądowniczą (druga instancja)?

(-) st. szer. sir Tomasz von Habsburg
Margrabia Marchii Metropolitalnej

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 22 sty 2018, 15:55
autor: Daniel von Witt
Świetnie. Ciekaw jeszcze będę opinii pozostałych komturów.

Natomiast w kwestii uprawnień Namiestnika - byłaby to osoba kompetencyjna w zakresie wymienionym przez Pana, a ponadto stania na straży porządku publicznego, dbania o interesy Korony, kontroli działania władz, ale nie poprzez weto. Myślę, że trzeba tu wypracować inny mechanizm, gdyż kontrola Rady odbywałaby się przez powoływanie jej członków. Nie byłoby więc sensu utrudniać jej pracy ryzykami weta. Natomiast w zakresie uprawnień sądowniczych - skargi administracyjne na organy prowincji, w tym na członków Rady, rozstrzygałaby Rada Pięciu, tak samo w zakresie spraw cywilnych między mieszkańcami prowincji. Druga instancja byłaby zarezerwowana albo dla Króla/Wicekróla, albo dla Stanów Generalnych, które mają mieć uprawnienia sądownicze co do większości spraw. W zakresie prawa karnego Stany Generalne byłyby pierwszą instancją.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 23 sty 2018, 18:28
autor: Daniel von Witt
Jest jeszcze jedno rozwiązanie, chyba najprostsze - Namiestnika będzie powoływał Król. Byłoby to o tyle dobre, że zwolniłoby mnie z zarządu prowincją na korzyść innej osoby, a sam zająłbym się dołem i innym regionem, pilniej potrzebującym pomocy. Jakie jest Panów zdanie?

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Namiestnik Królewskiej Prowincji Luskanii

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 24 sty 2018, 00:25
autor: Fryderyk Orański-Nassau
Jak najbardziej.

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 24 sty 2018, 09:18
autor: Daniel von Witt
A Pan wyraża zainteresowanie zamieszkaniem w naszej prowincji?

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 24 sty 2018, 11:54
autor: Fryderyk Orański-Nassau
Szczerze mówiąc to bardziej był pogląd odnośnie prowincji w ogóle, proszę wybaczyć.

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 24 sty 2018, 11:55
autor: Daniel von Witt
Nie ma czego. Moje pytanie o zamieszkanie akurat tutaj jest "bonusowe" :)

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 25 sty 2018, 19:55
autor: Karolina Aleksandra
Daniel von Witt pisze:Natomiast w zakresie uprawnień sądowniczych - skargi administracyjne na organy prowincji, w tym na członków Rady, rozstrzygałaby Rada Pięciu, tak samo w zakresie spraw cywilnych między mieszkańcami prowincji. Druga instancja byłaby zarezerwowana albo dla Króla/Wicekróla, albo dla Stanów Generalnych, które mają mieć uprawnienia sądownicze co do większości spraw.


Skoro będą Stany Generalne, to może lepiej zamiast Rady Pięciu dać SG jako pierwszą instancję we wszystkich sprawach? Kolektywizacja i takie tam.

KA

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 26 sty 2018, 11:35
autor: Daniel von Witt
Wydaje się, że chyba odstąpimy od pomysłu z Radą, a Król będzie po prostu powoływał Namiestnika Luskanii. Pytanie do komturów: czy aprobujecie Panowie takie rozwiązanie?

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 31 sty 2018, 09:47
autor: Daniel von Witt
Dokonano kosmetycznej zmiany w EK 3/2015 Statut Luskanii. Wprowadzone przepisy oznaczają, że Namiestnikiem Luskanii jest Lord Strażnik Koronny, ale może on wnosić do Króla o powołanie na stanowisko Namiestnika innej osoby, co też będę chciał uczynić. Osoby zainteresowane objęciem stanowiska Namiestnika Luskanii proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur tutaj lub kanałem prywatnym.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny

Re: Rządy w Luskanii - od pomysłu do praktyki

: 21 cze 2018, 16:13
autor: Daniel von Witt
Moja propozycja wciąż jest aktualna. Co się zaś tyczy innych urzędników - pozostaną oni na swoich stanowiskach jeszcze przez jakiś czas. Ani ich usunięcie ze stanowisk niczego na razie nie zmieni, a ich pozostawienie może spowoduje, że wznowią kiedyś aktywność.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny