Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Miejsce spotkań żołnierzy i dyskusji o sprawach wojska.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 26 lut 2016, 15:24

W bieżącym miesiącu Rada Koronna przyjęła ustawę o korporacjach zawodowych i gospodarczych, z której wynika obowiązek posiadania przez Elderlandzką Armię Królewską własnej korporacji. Sama Armia jako taka nie jest zaś korporacją a instytucją wojskową państwa elderlandzkiego. Wpadłem więc na pomysł, aby korporacja wojskowa, obligatoryjna dla wszystkich żołnierzy EAK funkcjonowała jako Zakon Rycerzy Króla Edwarda (imię króla w nazwie zmieniałoby się w zależności od aktualnie panującego monarchy), co podkreślałoby neośredniowieczny charakter państwa. Zakon byłby zbudowany w sposób hierarchiczny, tak jak Armia i tak jak każda korporacja w myśl ustawy, składając się z terminatorów (uczniów) którymi byliby żołnierze korpusu szeregowców, czeladników, którymi byliby żołnierze korpusu podoficerów oraz mistrzowie, którymi byliby żołnierze korpusu oficerskiego.

Co sądzicie o tym pomyśle? Słucham komentarzy. Jeżeli forma się spodoba przystąpimy do założenia naszej wojskowej korporacji.

(-) por. mar. Daniel diuk von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
Wilhelm von Wolff
Lord Majordom
Posty: 372
Rejestracja: 21 gru 2015, 16:29
Lokalizacja: Randion (Dependencja Galii Faradońskiej)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Wilhelm von Wolff » 26 lut 2016, 18:32

Ja osobiście nie mam nic przeciwko. Pomysł jak najbardziej mi odpowiada.
(-)Wilhelm hrabia von Wolff

Awatar użytkownika
rogdart
Posty: 266
Rejestracja: 17 kwie 2012, 20:26
Numer GG: 5739863
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: rogdart » 2 mar 2016, 15:52

Daniel von Witt pisze:W bieżącym miesiącu Rada Koronna przyjęła ustawę o korporacjach zawodowych i gospodarczych, z której wynika obowiązek posiadania przez Elderlandzką Armię Królewską własnej korporacji. (...) Co sądzicie o tym pomyśle? Słucham komentarzy. Jeżeli forma się spodoba przystąpimy do założenia naszej wojskowej korporacji.
Ten świetny i niebanalny pomysł zainspirował mnie do pewnej analogii związanej z apelem JE Majordoma Koronnego dotyczącego ludzi nauki, kultury i sportu. Co Ekscelencje sądzą o korporacjach zrzeszonych np. w Elderlandzkiej Akademii Nauk lub w Elderlandzkim Zrzeszeniu Nauk(i), o Narodowym Instytucie Kultury (i Dziedzictwa Narodowego) Elderlandu - ewentualnie połączona organizacja nauki, kultury i dziedzictwa narodowego o analogicznej nazwie. Dla korporacji sportowej mógłby to być np. Elderlandzki Związek Sportu i Kultury Fizycznej.

Na koniec spytam czy podobają się EkscelencjomE te nazwy, na które licencje JE Majordom chyba mi „sprzeda” po symbolicznej cenie :-)
-----------------------------
(-) Roger markiz d'Artois
Lord Strażnik Koronny

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 2 mar 2016, 16:01

Nazwy te są wolne. Można ich używać bez żadnych przeszkód, a ja nie mam do nich praw ani żadnych roszczeń :)

(-) por. mar. Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
rogdart
Posty: 266
Rejestracja: 17 kwie 2012, 20:26
Numer GG: 5739863
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: rogdart » 2 mar 2016, 21:19

Daniel von Witt pisze:Nazwy te są wolne. Można ich używać bez żadnych przeszkód, a ja nie mam do nich praw ani żadnych roszczeń :)

(-) por. mar. Daniel diuk von Witt
Miałem na myśłi raczej plagiat - oczywiście żart! Skoro jednak mamy nazwy, możemy przystąpić do powołania korporacji. Początek zawsze najtrudniejszy.

-----------------------------
(-) Roger markiz d'Artois
Lord Strażnik Koronny

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 14 mar 2016, 17:38

Prace nad statutem Zakonu trwają. Brakuje jeszcze tylko kilku kwestii, opracuję projekt symboli i zajmiemy się rejestracją korporacji.

(-) por. mar. Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 11 maja 2016, 19:23

Wasza Wysokość Poruczniku, Starszy Szeregowy,

przedstawiam projekt Statutu Zakonu. Proszę o opinie i uwagi.
STATUT
ZAKONU RYCERZY KRÓLA EDWARDA

nadany w dniu ... 2016 roku w Królewskim Mieście Elderze
Art. 1.
1. Korporacja nosi nazwę: Zakon Rycerzy Króla Edwarda, zwany dalej "Zakonem".
2. Zakon działa na podstawie Ustawy Rady Koronnej z dnia 12 lutego 2016 roku o samorządach zawodowych i gospodarczych, Ustawy Rady Koronnej z dnia 19 sierpnia 2015 roku o Elderlandzkiej Armii Królewskiej oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Zakonu jest Królewskie Miasto Elder.

Art. 2.
1. Zakon stanowi integralną część Elderlandzkiej Armii Królewskiej.
2. Członkowie Zakonu są żołnierzami Elderlandzkiej Armii Królewskiej.

Art. 3.
1. Zakon używa logo, godła i flagi, które stanowią jego własność.
2. Barwami Zakonu są: złoty, biały i niebieski.

Art. 4.
1. Cele Zakonu:
(1) Wierna służba wojskowa Koronie i Królestwu Elderlandu;
(2) Przynoszenie chwały orężu elderlandzkiemu;
(3) Dbanie o honor żołnierza i Elderlandzkiej Armii Królewskiej;
(4) Rozwijanie zainteresowań wojskowych oraz poszerzanie wiedzy członków Zakonu;
(5) Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury rycerskiej;
(6) Dbanie o integralność terytorialną Królestwa Elderlandu i rozwój jego ziem;
(7) Udzielanie pomocy wszelkiego rodzaju każdemu obywatelowi Królestwa, który takiej pomocy potrzebował będzie;
(8) Podnoszenie zdolności bojowych Elderlandzkiej Armii Królewskiej.
2. Środki realizacji celów Zakonu:
(1) Aktywne uczestnictwo w działalności Elderlandzkiej Armii Królewskiej;
(2) Solidne i sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań i rozkazów;
(3) Otaczanie szacunkiem przełożonych, funkcjonariuszy publicznych i obywateli Królestwa Elderlandu, a czcią symboli państwowych i wojskowych;
(4) Uczestnictwo w reprezentacjach żołnierzy elderlandzkich w Królestwie i poza jego granicami;
(5) Animowanie życia rycerskiego zgodnego z Kodeksem Honorowym Żołnierzy Elderlandzkiej Armii Królewskiej;
(6) Podejmowanie pracy organicznej w wojsku jak i poza nim;
(7) Aktywne szkolenie i podnoszenie swych kwalifikacji wojskowych;
(8) Stawianie się na każde wezwanie Króla i innych władz Królestwa w obronie tychże, obywateli oraz ich interesów.

Art. 5.
1. Członkami Zakonu, zwanymi dalej "rycerzami", mogą być obywatele Królestwa Elderlandu.
2. Do Zakonu mogą należeć:
(1) rycerze z stopniem terminatora, co odpowiada członkostwu w korpusie szeregowych;
(2) rycerze z stopniem czeladnika, co odpowiada członkostwu w korpusie podoficerów;
(3) rycerze z stopniem mistrza, co odpowiada członkostwu w korpusie oficerów.
3. Członkostwo w Zakonie można nabyć i utracić zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Rady Koronnej z dnia 19 sierpnia 2015 roku o Elderlandzkiej Armii Królewskiej i Dekretem Majordoma z dnia 23 sierpnia 2015 roku o stopniach wojskowych. Pozostawanie poza strukturami Elderlandzkiej Armii Królewskiej oznacza pozostawanie poza Zakonem.

Art. 6.
1. Prawa rycerzy:
(1) Bierne prawo wyborcze do Kapituły Zakonu;
(2) Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Zakonu;
(3) Prawo uczestniczenia w działalności Zakonu;
(4) Prawo do posiadania i noszenia odznak, mundurów i emblematów Zakonu;
(5) Prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Zakonu.
2. Obowiązki rycerzy:
(1) Branie udziału w pracach i zadaniach Zakonu określonych przepisami prawa i Statutem;
(2) Realizowanie celów Zakonu;
(3) Przestrzeganie Statutu i decyzji władz Zakonu;
(4) Dbanie o wizerunek, dobre imię Zakonu, propagowanie jego idei i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

Art. 7.
Awansowanie rycerzy na wyższe stopnie odbywa się zgodnie z Ustawą Rady Koronnej z dnia 19 sierpnia 2015 roku o Elderlandzkiej Armii Królewskiej i Dekretem Majordoma z dnia 23 sierpnia 2015 roku o stopniach wojskowych.

Art. 8.
Władzami Zakonu są:
(1) Majordom Koronny;
(2) Kapituła Zakonu;
(3) Korpus Oficerów.

Art. 9.
1. Majordom Koronny stanowi jednoosobowy zarząd Zakonu. Majordom Koronny jest powoływany na podstawie Ustawy Rady Koronnej z dnia 16 sierpnia 2015 roku o Majordomie.
2. Majordom Koronny w szczególności kieruje bieżącą działalnością Zakonu, realizuje jego cele, wykonuje uchwały Korpusu Oficerów dotyczące działalności Zakonu, zarządza majątkiem Zakonu, prowadzi wykaz rycerzy i członków władz Zakonu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Art. 10.
1. Kapituła Zakonu składa się maksymalnie z trzech członków, którymi są przedstawiciele każdego korpusu kadry wybrani przez najstarszego stopniem, stażem i stanowiskiem służbowym rycerza w danym korpusie.
2. Kapituła Zakonu reprezentuje ogół rycerzy, dba o ich prawa oraz stanowi organ doradczy Majordoma Koronnego.
3. Kapituła Zakonu deleguje rycerzy do Senatu Królewskiego.

Art. 11.
1. Korpus Oficerów wspomaga Majordoma Koronnego w wykonywaniu jego zadań.
2. Korpus Oficerów w szczególności określa główne kierunki działania i rozwoju Zakonu.
3. Korpus Oficerów podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów.

Art. 12.
1. Majątek Zakonu powstaje z dobrowolnych składek rycerzy, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z ofiarności publicznej oraz dochodów z majątku Zakonu.
2. Majątek Zakonu może być przeznaczony tylko na realizację zadań statutowych.
3. W imieniu Zakonu Majordom Koronny nabywa prawa i zaciąga zobowiązania.

Art. 13.
1. Zmiany Statutu może dokonać Majordom Koronny.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Rady Koronnej z dnia 12 lutego 2016 roku o samorządach zawodowych i gospodarczych.
(-) por. mar. Daniel książę von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 13 maja 2016, 08:36

Na recenzję projektu czekam jeszcze do końca dnia, później zostanie on wprowadzony w życie, a korporacja zarejestrowana.

(-) por. mar. Daniel książę von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 14 maja 2016, 11:40

Statut Zakonu zostanie przeze mnie ogłoszony w treści zaproponowanej 11 maja.

(-) por. mar. Daniel książę von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 26 maja 2016, 09:35

Ostatnio zastanawiam się nad kwestią symboli Zakonu. Czy ktoś z Was miałby jakiś pomysł, propozycje? Chodzi o logo, herb, sztandary.

(-) por. mar. Daniel książę von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
PTR
Posty: 143
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: PTR » 28 maja 2016, 00:31

Za opłatą (w dreamach) mogę takowe logo, herb i sztandary przygotować. Własnego pomysłu bądź na podstawie sugestii.
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 28 maja 2016, 19:02

Bardzo proszę. Chętnie zapoznam się z sugestiami. Kanałem prywatnym proszę również podać cenę.

(-) por. mar. Daniel książę von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
PTR
Posty: 143
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: PTR » 29 maja 2016, 01:30

Daniel von Witt pisze:Bardzo proszę. Chętnie zapoznam się z sugestiami. Kanałem prywatnym proszę również podać cenę.
Miałem na myśli że mogę albo zrobić od zera, albo na podstawie Towarzyszy sugestii, nie że mam sugestie dla Towarzyszy.

Co do ceny - przesyłam drogą prywatną.
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 13 cze 2016, 12:52

Jego Ekscelencja PTR przygotował dla nas takie piękne symbole:
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
(-) por. mar. Daniel książę von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 178
Rejestracja: 30 sie 2016, 01:35
Numer GG: 44703021
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 22 lis 2016, 02:51

Co do symboli, których fakt opublikowania tutaj dopiero zobaczyłem-fantastyczny kunszt wykonania. Dewiza również trafna-czy jest ona oficjalna? No i jako, że wydaje się ten wątek być odpowiedni-co z działem korporacji? Bo jest już bardzo długo pusty.
(-) st. gw. Fryderyk Karol Albert Orański-Nassau

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 23 lis 2016, 17:53

Jeszcze dzisiaj zajmę się organizacją organu, do którego każdy korpus osobowy wybierze swoich przedstawicieli.

(-) kpt. mar. Daniel książę von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 1 gru 2016, 10:38

Opóźnienie w pracy Zakonu zostanie dziś przełamane, a wszystkich rycerzy zaproszę do działów Zakonu, aby zorganizować jego władze i być gotowym do normalnej pracy, którą liczę, że Zakon podejmie.

(-) kmdr. ppor. Daniel książę von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: Zakon Rycerzy Króla Edwarda

Post autor: Daniel von Witt » 3 gru 2016, 08:52

Wszystkich rycerzy zapraszam do działu Zakonu.

(-) kmdr ppor. Daniel książę von Witt

ODPOWIEDZ

Wróć do „Plac Apelowy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości