[Debata do 19.07] VI/2018 - UK o Stanach Generalnych

Pałac Srebrzysty w Hanssii - siedziba elderlandzkiego ciała ustawodawczego.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

[Debata do 19.07] VI/2018 - UK o Stanach Generalnych

Post autor: Daniel von Witt » 12 lip 2018, 13:06

Przedstawiam dzisiaj i zarządzam jednocześnie kolejną debatę nad finalnym projektem ustawy konstytucyjnej, tym razem dotykającej materii działania Stanów Generalnych. Debata potrwa do 19 lipca.
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia ... 2018 roku

o Stanach Generalnych
Art. 1.
Stany Generalne są organem Królestwa Elderlandu władnym określać jego ustrój oraz podejmować najważniejsze decyzje polityczne w materii substancjalnej i personalnej.

Art. 2.
1. Stany Generalne składają się z ogółu obywateli Królestwa Elderlandu, którzy obywatelstwem dysponują od co najmniej 30 dni.
2. Król nie jest członkiem Stanów Generalnych.
3. Listę obywateli uprawnionych zasiadać w Stanach Generalnych na bieżąco prowadzi w miejscu prowadzenia obrad Stanów Generalnych Wielki Lord Strażnik.

Art. 3.
1. Stany Generalne obradują w sposób ciągły na sali obrad, będącej wyodrębnionym do tego celu miejscem na forum dyskusyjnym Królestwa.
2. Prawo wstępu na salę obrad Stanów Generalnych mają wyłącznie obywatele Królestwa i Król. W sytuacjach uzasadniających zabranie głosu na sali obrad przez cudzoziemców prawo wstępu na salę obrad przyznaje w danej sprawie Przewodniczący Stanów Generalnych.
3. Obradami Stanów Generalnych kieruje Przewodniczący Stanów Generalnych wybrany przez Stany Generalne. Jeżeli Przewodniczący Stanów Generalnych nie jest wybrany wówczas obradami kieruje Wielki Lord Strażnik.
4. Stany Generalne mogą wybrać z swego grona Wiceprzewodniczącego Stanów Generalnych, który wykonuje wszystkie kompetencje Przewodniczącego Stanów Generalnych, gdy:
(1) kierowanie obradami zostało mu przekazane przez Przewodniczącego Stanów Generalnych;
(2) Przewodniczący Stanów Generalnych nie podejmuje działania w ciągu 3 dni od zdarzenia wymagającego jego podjęcia.
5. Opróżnienie stanowiska Przewodniczącego Stanów Generalnych i Wiceprzewodniczącego Stanów Generalnych następuje, gdy osoba sprawująca ten urząd nie była aktywna w Królestwie od co najmniej 30 dni. O opróżnieniu urzędu ogłasza Wielki Lord Strażnik w miejscu obradowania Stanów Generalnych.

Art. 4.
1. Stany Generalne mają wyłączne uprawnienie podejmowania ustaw w zakresie prawa fundamentalnego.
2. Prawo fundamentalne obejmuje sprawy związane z ustrojem władzy monarszej, ustrojem Witanu, ustrojem Stanów Generalnych, ustrojem Senatu Koronnego i ustrojem Rady Koronnej.
3. Projekt ustawy może złożyć Stanom Generalnym każdy ich członek i Król.
4. Stany Generalne debatują nad projektem ustawy co najmniej 7 dni.
5. W trakcie debaty nad projektem ustawy Witan ma prawo zgłosić wolę przedłożenia opinii do ustawy. Opinię do ustawy Witan powinien przedłożyć w ciągu 7 dni, a debatę wydłuża się o liczbę dni oczekiwania na przedłożenie opinii przez Witan.
6. Po zakończeniu debaty Stany Generalne głosują nad projektem ustawy 7 dni. Głosowanie można skrócić, gdy jego wynik został przesądzony. Do podjęcia ustawy konieczna jest większość 3/5 głosów.
7. Uchwaloną ustawę ogłasza Przewodniczący Stanów Generalnych, Wiceprzewodniczący Stanów Generalnych lub Wielki Lord Strażnik, zależnie od tego, który z nich w danym czasie reprezentuje Stany Generalne.

Art. 5.
1. Stany Generalne mają prawo podejmować uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Uchwały Stanów Generalnych przyjmuje się w sprawach:
(1) wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Stanów Generalnych;
(2) detronizacji Króla i wyboru następcy tronu;
(3) stwierdzenia nieważności plebiscytu wyborczego i powierzenia władzy dyktatorskiej:
a) Królowi, jeżeli nie udało się wybrać Majordoma Koronnego;
b) Radzie Koronnej, jeżeli nie udało się wybrać Senatu Koronnego.

Art. 6.
1. Stany Generalne przeprowadzają plebiscyty w sprawach:
(1) wyboru Majordoma Koronnego;
(2) wyborów do Senatu Koronnego;
(3) o szczególnym znaczeniu dla Królestwa.
2. Zarządzanie i przeprowadzanie plebiscytów wyborczych określają odrębne przepisy.
3. Wniosek o przeprowadzenie plebiscytu o szczególnym znaczeniu dla Królestwa ma prawo złożyć co najmniej dwóch członków Stanów Generalnych, Król, Senat Koronny i Rada Koronna, zwani dalej "inicjatorem plebiscytu".
4. Wniosek powinien określać pytanie lub pytania plebiscytowe oraz warianty odpowiedzi.
5. Inicjator plebiscytu prowadzi kampanię w Stanach Generalnych, której długość określa Przewodniczący Stanów Generalnych na 7 do 14 dni.
6. Po zakończeniu kampanii przeprowadza się głosowanie. Przepisy art. 4 ust. 6 zd. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
7. Wynik plebiscytu ogłasza Przewodniczący Stanów Generalnych, Wiceprzewodniczący Stanów Generalnych lub Wielki Lord Strażnik. Jeżeli w jego wyniku konieczne jest podjęcie decyzji przez uprawnione do tego organy władzy mają one 90 dni na wykonanie woli Stanów Generalnych wyrażonej w plebiscycie.
(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny

ODPOWIEDZ

Wróć do „Rada Koronna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość