[Debata do 18.07] V/2018 - UK o Witanie

Pałac Srebrzysty w Hanssii - siedziba elderlandzkiego ciała ustawodawczego.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

[Debata do 18.07] V/2018 - UK o Witanie

Post autor: Daniel von Witt » 11 lip 2018, 12:21

Zarządzam debatę nad finalnym projektem ustawy o Witanie. Potrwa ona do 18 lipca.
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia ... 2018 roku

o Witanie
Art. 1.
1. Witan jest radą strażniczą.
2. Na czele Witanu stoi Wielki Lord Strażnik. Wielkim Lordem Strażnikiem zostaje Lord Strażnik będący jedynym członkiem Witanu. W pozostałych przypadkach Witan wybiera Wielkiego Lorda Strażnika z swojego grona.

Art. 2.
1. Witan składa się z Lordów Strażników.
2. Lordem Strażnikiem ma prawo zostać obywatel:
(1) odznaczony najwyższym elderlandzkim orderem - Królewskim Orderem Białego Jednorożca;
(2) odznaczony Orderem Prawa i Tradycji lub Orderem Legionowym;
(3) posiadający tytuł honorowy co najmniej księcia (księżnej);
(4) posiadający tytuł króla seniora (królowej matki);
(5) który nie zasiada w Senacie;
3. Lordem Strażnikiem zostaje się na wniosek złożony w Witanie.
4. Wielki Lord Strażnik ma obowiązek przyjąć wniosek o członkostwo w Witanie, jeżeli spełniony jest którykolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. Jeżeli brak Wielkiego Lorda Strażnika wniosek przyjmuje Król.
5. Po przyjęciu w skład Witanu Lord Strażnik ma obowiązek złożyć ślubowanie według roty następującej treści: "Przyrzekam uroczyście strzec Prawa i Tradycji, stać na straży porządku konstytucyjnego Królestwa oraz dbać o dobro wszystkich jego obywateli, wiernie służyć Koronie i Królestwu". Niezłożenie ślubowania w ciągu 7 dni od przyjęcia do Witanu oznacza przyjęcie jako niebyłe.

Art. 3.
1. Członkostwo w Witanie ustaje z chwilą:
(1) rezygnacji z tytułu Lorda Strażnika;
(2) utraty obywatelstwa;
(3) pozbawienia przez Witan;
(4) zrzeczenia się orderu lub tytułu będącego warunkiem członkostwa w Witanie.
2. O utracie członkostwa w Witanie informuje publicznie Wielki Lord Strażnik, podając przyczynę utraty. Jeżeli brak Wielkiego Lorda Strażnika - wówczas Król.
3. Witan może pozbawić Lorda Strażnika członkostwa w Witanie, gdy Lord Strażnik:
(1) opuścił co najmniej dwa ostatnie głosowania Witanu; albo
(2) dopuścił się pogwałcenia ustaw konstytucyjnych; albo
(3) dopuścił się przestępstwa umyślnego.
4. Lord Strażnik nie może być pozbawiony tytułu lub orderu.

Art. 4.
1. Witan konstytuuje się i może sprawować swoje funkcje, gdy jego członkiem jest co najmniej jeden Lord Strażnik.
2. Witan podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy kworum wynoszącym co najmniej połowę jego członków.
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Wielkiego Lorda Strażnika, a jeśli ten nie bierze w nim udziału lub jest z głosowania wyłączony - wówczas każdemu z uczestników głosowania przydziela się wagę głosów równą sumie ich tytułów do zasiadania w Witanie, o których mowa w art. 2 ust. 2., po czym tak ustala wynik głosowania.
4. Gdy głosowanie dotyczy Lorda Strażnika, który może zostać powołany lub odwołany z funkcji Wielkiego Lorda Strażnika albo pozbawiony członkostwa w Witanie, ten Lord Strażnik jest z głosowania wyłączony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Witan składa się z dwóch Lordów Strażników.

Art. 5.
1. Witan strzeże Prawa i Tradycji Królestwa Elderlandu, mogąc występować do Stanów Generalnych o unieważnienie aktów normatywnych i decyzji administracyjnych Królestwa, jego prowincji i państw zależnych, jako niezgodnych z ustawami konstytucyjnymi lub Tradycją.
2. Witan krzewi kult Tradycji, czyniąc wszystko co jest potrzebne do jego rozwoju.
3. Witan szerzy ideę elderlandzkości w Królestwie i poza jego granicami, współdziałając z Radą Koronną w tworzeniu i realizacji polityki promocji i propagandy.

Art. 6.
1. Witan ma prawo opiniować projekty ustaw w Senacie i projekty ustaw konstytucyjnych w Stanach Generalnych.
2. Witan wykonuje kontrolę działalności organów władzy i administracji państwowej, w tym organów prowincji i państw zależnych. Szczegółowe zasady kontroli określa ustawa albo edykt.
3. Witan ma prawo rozpoczynać procedurę detronizacji Króla określoną odrębnymi przepisami.
(-) kmdr ppor. Daniel von Witt

ODPOWIEDZ

Wróć do „Rada Koronna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość