[Głosowanie zakończone] III/2016 Samorządy zawod. i gosp.

Pałac Srebrzysty w Hanssii - siedziba elderlandzkiego ciała ustawodawczego.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

[Głosowanie zakończone] III/2016 Samorządy zawod. i gosp.

Post autor: Daniel von Witt » 22 sty 2016, 13:55

Wasza Królewska Mość,
Wasza Wysokość Przewodniczący Rady,

składam wniosek o rozpoczęcie debaty nad ustanowieniem przepisów określających zasady organizacji, działalności oraz przywileje samorządów zawodowych i gospodarczych, o których debatowały już w 2012 roku Stany Generalne.

Po rozpoczęciu debaty przedłożę projekt ustawy.

(-) Daniel diuk von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
rogdart
Posty: 266
Rejestracja: 17 kwie 2012, 20:26
Numer GG: 5739863
Kontakt:

Re: [DEBATA] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarcze

Post autor: rogdart » 27 sty 2016, 16:49

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Rado,

w związku z powyższym wnioskiem zarządzam debatę nt.: „Samorządy zawodowe i gospodarcze w Królestwie Elderlandu”. Oczekujemy na wspomniane przedłożenie projektu ustawy. Termin zakończenia debaty ustalam na 15 lutego 2016.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarcze

Post autor: Daniel von Witt » 27 sty 2016, 23:54

Wasza Królewska Mość,
Wasza Wysokość Przewodniczący,
Wysoka Rado,

składam projekt ustawy o korporacjach:
USTAWA RADY KORONNEJ
z dnia ... 2016 roku

o korporacjach

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady rejestracji, likwidacji i prowadzenia działalności zawodowej i gospodarczej przez osoby fizyczne.
2. Ilekroć w ustawie mowa jest o:
(1) rejestrze – rozumie się przez to Królewski Rejestr Korporacji;
(2) osobie fizycznej – rozumie się przez to każdą osobę użytkującą forum dyskusyjne Królestwa Elderlandu;
(3) korporacji – rozumie się przez to stowarzyszenie osób fizycznych jednego zawodu lub grupy zawodowej prowadzących wspólnie działalność zawodową, zarobkową, gospodarczą i edukacyjną;
(4) korporacji narodowej - rozumie się przez to korporację, w której więcej niż połowa członków posiada obywatelstwo Królestwa Elderlandu;
(5) koncesji - rozumie się przez to akt administracyjny upoważniający koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej.

Art. 2.
1. Rejestr prowadzi Majordom.
2. Rejestracji korporacji dokonuje się na wniosek złożony do Majordoma.
3. Wzór wniosku o rejestrację i pozycje rejestru określa dekret Majordoma.
4. Wniosek o rejestrację składa członek korporacji.

Art. 3.
1. Likwidacja korporacji następuje po zakończeniu prowadzenia działalności, zbyciu majątku, zaspokojeniu wierzycieli i członków korporacji.
2. O likwidacji korporacji postanawiają w głosowaniu mistrzowie i czeladnicy większością 2/3.
3. Wykreślenia korporacji z rejestru dokonuje się na wniosek członka korporacji.
4. Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru korporacji określa dekret Majordoma.

Art. 4.
1. Korporacja działa na podstawie statutu.
2. Statut korporacji nadaje jej mistrz lub mistrzowie.
3. Statut korporacji powinien określać co najmniej:
(1) nazwę i miejsce siedziby korporacji;
(2) profil prowadzonej działalności lub wykonywane zawody;
(3) cele działalności i środki ich realizacji;
(4) zasady nabywania i utraty członkostwa w korporacji;
(5) prawa i obowiązki członków korporacji;
(6) zasady awansowania członków korporacji na wyższe stopnie;
(7) sposób wyboru oraz kompetencje zarządu korporacji.

Art. 5.
1. Korporacje funkcjonują jako organizacje hierarchiczne.
2. Hierarchia stopni członków korporacji obejmuje:
(1) stopień terminatora – nabywają go wszyscy nowi członkowie korporacji, którzy uzyskują wiedzę i doświadczenie pracując przy mistrzach i czeladnikach;
(2) stopień czeladnika – nabywają go terminatorzy, którzy awansowali w hierarchii zgodnie z wewnętrznymi zasadami awansu stając się specjalistami;
(3) stopień mistrza – nabywają go czeladnicy, którzy zdobyli wybitną wiedzę i umiejętności w zawodzie, odbyli praktykę czeladniczą określoną statutem korporacji i zostali włączeni do grona mistrzów, stając się profesjonalistami.
3. Stopień mistrza uzyskuje się od Króla na wniosek zarządu korporacji.
4. Korporacja może określić inne nazwy stopni niż te określone ustawą.
5. Członkiem korporacji może być tylko osoba fizyczna.
6. Korporacja może zastrzec w statucie, że jej członkowie muszą posiadać obywatelstwo Królestwa Elderlandu.

Art. 6.
Elderlandzka Armia Królewska jest zobowiązana posiadać własną korporację, do której należą wszyscy pełniący służbę wojskową.

Art. 7.
1. Korporacje mają prawo nabywać prawa i zaciągać zobowiązania na własny rachunek.
2. Jeżeli statut korporacji tego nie określa wszyscy członkowie korporacji odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie w równych częściach.

Art. 8.
1. Korporacje mają prawo prowadzić działalność gospodarczą.
2. Rada Koronna na wniosek Majordoma może określić rodzaje działalności gospodarczej objęte koncesjonowaniem oraz warunki udzielania koncesji.
3. Koncesji może udzielać Majordom.
4. Korporacje narodowe nie muszą posiadać koncesji by prowadzić dowolną działalność gospodarczą.

Art. 9.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
Projekt ustawy zawiera najpotrzebniejsze przepisy dotyczące rejestrowania, likwidowania i działania korporacji zawodowych, wyczerpując moim zdaniem całość postulatów z 2012 roku zgłaszanych przez Stany Generalne. Ponadto w jednej ustawie rozwiązuje się problem pracowników, pracodawców i przedsiębiorców ustanawiając organizacje zrzeszające ich wszystkich. Akt zobowiązuje ponadto EAK do posiadania własnej korporacji, co przybierze formę zakonu rycerskiego w nowoczesnej odsłonie. Ustawa wprowadza również instrument regulowania działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty zagraniczne. Tym narzędziem jest koncesja, jaka może być używana wobec korporacji z przewagą członków-obcokrajowców.

Zachęcam do dyskusji nad projektem.

(-) Daniel diuk von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
rogdart
Posty: 266
Rejestracja: 17 kwie 2012, 20:26
Numer GG: 5739863
Kontakt:

Re: [DEBATA] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarcze

Post autor: rogdart » 31 sty 2016, 22:58

Wasza Królewska Mość,
Wasza Ekscelencjo Majordomie,
Wysoka Rado,

uznaję projekt ustawy o korporacjach za kompletny i kieruję go do przegłosowania. Jeśli rzeczywiście ktoś będzie miał coś istotnego do dodania w tym temacie, to zawsze jest możłiwość wniesienia poprawek. Lista uprawnionych do głosowania:

1. Jacek Do Nascimento
2. Roger d’Artois – przewodniczący
3. Simon McMelkor
4. Daniel von Witt
5. Wilhelm von Wolff
6. JKW Marcin III Mikołaj
7. Michał Yaqu
8. Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński
9. Angus Kaufman

Przechodzimy do głosowania nad projektem ustawy. Głosowanie potrwa do 7 lutego 2016 włącznie.

Proszę oddać głos "ZA", "PRZECIW" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ".
Zgodnie ze spisem obywateli KE - formularz głosowania:

Roger d’Artois – przewodniczący - ZA
Jacek Do Nascimento
Simon McMelkor
Daniel von Witt
Wilhelm von Wolff
JKW Marcin III Mikołaj
Michał Yaqu
Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński
Angus Kaufman

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Król Elderlandu
Posty: 3040
Rejestracja: 5 cze 2012, 14:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Elder (Luskania), Buuren (Furlandia)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarc

Post autor: Daniel von Witt » 1 lut 2016, 09:21

Roger d’Artois – przewodniczący - ZA
Jacek Do Nascimento
Simon McMelkor
Daniel von Witt - ZA
Wilhelm von Wolff
JKW Marcin III Mikołaj
Michał Yaqu
Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński
Angus Kaufman

(-) Daniel diuk von Witt
Majordom Koronny

Awatar użytkownika
Michal Yaqu
Posty: 43
Rejestracja: 18 lis 2015, 18:03
Numer GG: 1003737
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarc

Post autor: Michal Yaqu » 1 lut 2016, 14:51

Roger d’Artois – przewodniczący - ZA
Jacek Do Nascimento
Simon McMelkor
Daniel von Witt - ZA
Wilhelm von Wolff
JKW Marcin III Mikołaj
Michał Yaqu - ZA
Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński
Angus Kaufman
(-) Michał wicehrabia Yaqu

Niezwyciężeni

Awatar użytkownika
Wilhelm von Wolff
Lord Majordom
Posty: 372
Rejestracja: 21 gru 2015, 16:29
Lokalizacja: Randion (Dependencja Galii Faradońskiej)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarc

Post autor: Wilhelm von Wolff » 7 lut 2016, 12:44

Roger d’Artois – przewodniczący - ZA
Jacek Do Nascimento
Simon McMelkor
Daniel von Witt - ZA
Wilhelm von Wolff - ZA
JKW Marcin III Mikołaj
Michał Yaqu - ZA
Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński
Angus Kaufman
(-)Wilhelm hrabia von Wolff

Awatar użytkownika
rogdart
Posty: 266
Rejestracja: 17 kwie 2012, 20:26
Numer GG: 5739863
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarc

Post autor: rogdart » 7 lut 2016, 18:27

Wysoka Rado!

Uwzględniając fakt, że pierwotnie mieliśmy obradować nad w/w samorządem do 15 lutego oraz późniejsze skrócenie tego czasu ze względu na szybkie przejście do etapu głosowania, a także możliwą dezorientację uprawnionych do głosowania - przedłużam głosowanie do 10 lutego włącznie.
-----------------------------
(-) Roger d'Artois, markiz
Lord Strażnik Koronny

Awatar użytkownika
McMelkor
Lord Strażnik Koronny
Posty: 86
Rejestracja: 18 sie 2010, 22:19
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] III/2016 nt. Samorządy zawodowe i gospodarc

Post autor: McMelkor » 7 lut 2016, 22:25

Roger d’Artois – przewodniczący - ZA
Jacek Do Nascimento
Simon McMelkor - ZA
Daniel von Witt - ZA
Wilhelm von Wolff - ZA
JKW Marcin III Mikołaj
Michał Yaqu - ZA
Kosma Piotr Medycejsko-Kataloński
Angus Kaufman
᚛ᚄᚔᚋᚑᚅ ᚋᚐᚉ ᚋᚓᚂᚉᚑᚏ᚜
http://elderland.dreamland.net.pl/serwis/

Awatar użytkownika
rogdart
Posty: 266
Rejestracja: 17 kwie 2012, 20:26
Numer GG: 5739863
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] III/2016 Samorządy zawod. i gosp

Post autor: rogdart » 11 lut 2016, 20:45

Wasza Królewska Mość,
Wasze Ekscelencje,
Wysoka Rado!

Zamykam głosowanie.
Frekwencja 55,5 %.
Oddano 5 głosów. W tym 5 głosów "ZA:. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Rada Koronna przyjęła w dniu 10 lutego 2016 ustawę o samorządach zawodowych i gospodarczych..

Zablokowany

Wróć do „Rada Koronna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość